© 2014-2016 Objektiv, Miha Žagar s.p.. Vse pravice pridržane.
Geodezija in fotogrametrija 040 614 411 Nepremičnine 040 716 860
Področja našega delovanja:
Domov  Prostorska geodezija  |  Določitev zemljišča pod stavbo
V postopku določitve zemljišča pod stavbo se evidentira (vriše) objekt v zemljiški kataster. Zahtevo lahko vložijo lastnik zemljišča, imetnik stavbne pravice ali investitor gradnje. Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko zahtevo vložijo lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ter tudi upravnik stavbe.
DOLOČITEV ZEMLJIŠČA POD STAVBO
ZEMLJIŠČE POD STAVBO
ZEMLJIŠČE POD STAVBO
Domov O podjetju Kontakt PROSTORSKA GEODEZIJA Ureditve mej Parcelacije Izravnave mej Določitev zemljišča pod stavbo Vpis stavb v kataster stavb INŽENIRSKA GEODEZIJA Geodetski načrti Zakoličbe FOTOGRAMETRIJA Izdelava 3D modelov NEPREMIČNINE Priprava dokumentacije za vpis v ZK Priprava pogodb
Določitev zemljišča pod stavbo