Geodezija in fotogrametrija 040 614 411 Nepremičnine 040 716 860
© 2014-2016 Objektiv, Miha Žagar s.p.. Vse pravice pridržane.
Področja našega delovanja:
Podjetje sem ustanovil leta 2008, vendar začetki geodezije v družini Žagar segajo že v leto 1960, ko se je moja mama Milica Žagar odločila za študij geodezije in bila potem od prve zaposlitve dalje celotno svojo kariero zaposlena na Geodetski upravi v Kranju. Preko nje sem se tako ...
PROSTORSKA GEODEZIJA
INŽENIRSKA GEODEZIJA
FOTOGRAMETRIJA
NEPREMIČNINE
Ureditve mej, parcelacije, izravnave mej, določitev zemljišča pod stavbo, vpis stavb v kataster stavb, ...
Geodetski načrti, zakoličbe, ...
Fotogrametrija, izdelava 3D modelov, ...
Priprava dokumentacije za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo, priprava pogodb, ...
Ureditve mej Parcelacije Izravnave mej Določitev zemljišča pod stavbo Vpis stavb v kataster stavb Izdelava 3D modelov Priprava dokumentacije za vpis v ZK Priprava pogodb Geodetski načrti Zakoličbe INŽENIRSKA GEODEZIJA NEPREMIČNINE FOTOGRAMETRIJA PROSTORSKA GEODEZIJA Več o tem ... Več o tem ... Več o tem ... Več o tem ... Več o tem ... Domov O podjetju Kontakt
Domov