© 2014-2016 Objektiv, Miha Žagar s.p.. Vse pravice pridržane.
Geodezija in fotogrametrija 040 614 411 Nepremičnine 040 716 860
Področja našega delovanja:
Domov  Fotogrametrija  |  Izdelava 3d modelov
Fotogrametrija in daljinsko zaznavanje sta znanstveno-tehnični vedi pridobivanja informacij o fizičnem okolju iz fotografij in drugih nosilcev zapisa. Danes je to hitro razvijajoče se področje, ki združuje različne tehnologije, kot so digitalna fotografija, lasersko skeniranje ali lidar, optični in radarski satelitski snemalni sistemi, mobilni merski sistemi, brezpilotni sistemi za snemanje ipd. Za zapis podatkov se uporablja od površja odbita svetloba v vidnem, infrardečem in mikrovalovnem delu elektromagnetnega spektra. Podatki se za razliko od terenskih tehnologij zajema podatkov v dokaj kratkem času in večjem obsegu zabeležijo na izbrani medij, ki nato služi kot vir za interpretacijo in zajem geometričnih in semantičnih informacij. V podjetju se ukvarjamo z bližinsko fotogrametrijo s pomočjo drona. Izdelujemo 3D modele, DMR-je, DOF-e in geodetske načrte.
IZDELAVA 3D MODELOV
fotografije garaže fotografije jame 3D jama kamnolom mreža kipcesnjevek oblak Domov O podjetju Kontakt PROSTORSKA GEODEZIJA Ureditve mej Parcelacije Izravnave mej Določitev zemljišča pod stavbo Vpis stavb v kataster stavb INŽENIRSKA GEODEZIJA Geodetski načrti Zakoličbe FOTOGRAMETRIJA Izdelava 3D modelov NEPREMIČNINE Priprava dokumentacije za vpis v ZK Priprava pogodb jaz
Obraz (40 slik)
3D model iz 40 slik
Kip (31 slik)
kip
Gradbena jama za vodohran na Brdu pri Kranju (360 slik)
Del kamnoloma Kamna Gorica (617 slik)
teksture
Garaža – vektorski model
S pomočjo fotografij, ki zajamejo objekt, in računalniškega programa izdelamo digitalni 3D-model, ki je pripravljen za nadaljnjo obdelavo ali za 3D-tisk.
Izdelava 3D modelov