© 2014-2016 Objektiv, Miha Žagar s.p.. Vse pravice pridržane.
Geodezija in fotogrametrija 040 614 411 Nepremičnine 040 716 860
Področja našega delovanja:
Domov  Nepremičnine  Priprava pogodb
Kupoprodajna pogodba – pogodba, s katero se prodajalec zaveže, da bo kupcu izročil stvar (nepremičnino) tako, da bo ta na njej pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zaveže prodajalcu plačati kupnino. Za pridobitev lastninske pravice kupca na nepremičnini je obvezen vpis v zemljiško knjigo. Darilna pogodba – pogodba, s katero se darovalec zaveže neodplačno prepustiti obdarjencu stvar (nepremičnino), obdarjenec pa to sprejme. Za pridobitev lastninske pravice obdarjenca na nepremičnini je obvezen vpis v zemljiško knjigo. Menjalna pogodba – pogodba, s katero se stranki zavežeta druga drugi izročiti stvari v zamenjavo, tako da bosta na njih pridobili lastninsko pravico. Za pridobitev lastninske pravice strank na nepremičninah je obvezen vpis v zemljiško knjigo. Pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti – pogodba, s katero lastnik služeče nepremičnine nepremičnino obremeni v korist gospodujoče nepremičnine (npr. služnost pešpoti, služnost vožnje z avtomobili, služnost napeljave komunalne infrastrukture) ali se zaveže opustiti določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini. Stvarna služnost zavezuje vsakokratnega lastnika služeče nepremičnine in je v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine. Lastnik služeče in lastnik gospodujoče nepremičnine lahko obstoječo stvarno služnost s pogodbo kadar koli spremenita ali ukineta. Za nastanek stvarne služnosti je obvezen vpis v zemljiško knjigo. Pogodba o delitvi solastnih nepremičnin – pogodba, s katero si solastniki nepremičnine le-to razdelijo v razmerju z lastnim solastniškim deležem glede na velikost oziroma vrednost nepremičnine, kar pomeni, da se mora do tedaj enovita nepremičnina fizično razdeliti na manjše enote, ki s pravnomočnostjo odločbe Geodetske uprave RS postanejo samostojne nepremičnine. Na podlagi sklenjene pogodbe in vpisa v zemljiško knjigo postane vsak solastnik lastnik posamezne nepremičnine. Za pridobitev lastninske pravice strank na nepremičninah je obvezen vpis v zemljiško knjigo.
PRIPRAVA POGODB
PRIPRAVA POGODB Domov O podjetju Kontakt PROSTORSKA GEODEZIJA Ureditve mej Parcelacije Izravnave mej Določitev zemljišča pod stavbo Vpis stavb v kataster stavb INŽENIRSKA GEODEZIJA Geodetski načrti Zakoličbe FOTOGRAMETRIJA Izdelava 3D modelov NEPREMIČNINE Priprava dokumentacije za vpis v ZK Priprava pogodb
Priprava pogodb