© 2014-2016 Objektiv, Miha Žagar s.p.. Vse pravice pridržane.
Geodezija in fotogrametrija 040 614 411 Nepremičnine 040 716 860
Področja našega delovanja:
Domov  Inženirska geodezija  |  Zakoličbe
Je postopek prenosa tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren ali prenos osi trase dolžinskega objekta gospodarske infrastrukture. Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, ki so določeni v gradbenem dovoljenju. O izvedeni zakoličbi se izdela zapisnik.
ZAKOLIČBA
Domov O podjetju Kontakt PROSTORSKA GEODEZIJA Ureditve mej Parcelacije Izravnave mej Določitev zemljišča pod stavbo Vpis stavb v kataster stavb INŽENIRSKA GEODEZIJA Geodetski načrti Zakoličbe FOTOGRAMETRIJA Izdelava 3D modelov NEPREMIČNINE Priprava dokumentacije za vpis v ZK Priprava pogodb zakoličba
Zakoličbe