© 2014-2016 Objektiv, Miha Žagar s.p.. Vse pravice pridržane.
Geodezija in fotogrametrija 040 614 411 Nepremičnine 040 716 860
Področja našega delovanja:
Domov  Nepremičnine  Priprava dokumentacije za vpis v ZK
Sporazum o delitvi solastnine v etažno lastnino – je dvostranski ali večstranski pravni posel, s katerim si stranke sporazuma dotedanjo solastninsko pravico na nepremičnini (npr. stanovanjski hiši) razdelijo na način, da na slednji ustanovijo etažno lastnino ter posledično pridobijo lastninsko pravico na posameznem delu nepremičnine (npr. vsak na svojem stanovanju v hiši), določene dele nepremičnine pa lahko stranke dogovorijo kot skupne dele (npr. streha, dvorišče, dvigalo, kolesarnica, kotlovnica), na katerih določijo solastniške deleže glede na velikost svojega posameznega dela. Sporazum mora vsebovati tudi ureditev medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki. Za pridobitev lastninske pravice strank na posameznem delu je obvezen vpis v zemljiško knjigo. Akt o ustanovitvi etažne lastnine – je enostranski pravni posel, s katerim lastnik nepremičnine razdeli svojo lastninsko pravico na nepremičnini v etažno lastnino. Za pridobitev lastninske pravice na posameznem delu je obvezen vpis v zemljiško knjigo.
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA VPIS ETAŽNE LASTNINE V ZEMLJIŠKO KNJIGO
NEPREMICNINE Domov O podjetju Kontakt PROSTORSKA GEODEZIJA Ureditve mej Parcelacije Izravnave mej Določitev zemljišča pod stavbo Vpis stavb v kataster stavb INŽENIRSKA GEODEZIJA Geodetski načrti Zakoličbe FOTOGRAMETRIJA Izdelava 3D modelov NEPREMIČNINE Priprava dokumentacije za vpis v ZK Priprava pogodb
Priprava dokumentacije za vpis v ZK